بایگانی برچسب: روز عشق ایرانی

جشن سپندارمذگان

این جشنواره ایرانی با ریشه های زرتشتی ، روزی برای تجلیل از عشق ، دوستی و زمین در فرهنگ باستانی ایران است. قدمتش به امپراطوری هخامنشی ، اولین امپراتوری پارس می رسد. این جشنواره با عنوان روز عشق ایران بسیار معروف است ، هرچند که در کشورهای همسایه خود و …

توضیحات بیشتر »