بایگانی برچسب: خواب کافی برای هر گروه سنی چقدر است ؟

خواب کافی برای هر گروه سنی چقدر است؟

خواب کافی برای هر گروه سنی

این محتوا توسط بنیاد ملی خواب ایجاد شده است خواب یک شاخص حیاتی برای سلامتی و بهزیستی کلی است. ما حداکثر یک سوم زندگی خود را در خواب می گذرانیم و وضعیت کلی "سلامت خواب" ما یک سؤال اساسی در طول زندگی ما است.

توضیحات بیشتر »