بایگانی برچسب: خواب برای گروه های سنی

خواب کافی برای هر گروه سنی چقدر است؟

خواب کافی برای هر گروه سنی

این محتوا توسط بنیاد ملی خواب ایجاد شده است خواب یک شاخص حیاتی برای سلامتی و بهزیستی کلی است. ما حداکثر یک سوم زندگی خود را در خواب می گذرانیم و وضعیت کلی "سلامت خواب" ما یک سؤال اساسی در طول زندگی ما است.

توضیحات بیشتر »